Doelstelling

Vereniging Mensa Nederland stelt zich ten doel:

  1. de onderlinge contacten van personen met een hoge algemene intelligentie te bevorderen;
  2. de belangen van personen met een hoge algemene intelligentie te behartigen;
  3. de onder haar leden levende ideeën en interesses een ruimere ontplooiingsmogelijkheid te verschaffen;
  4. medewerking te verlenen aan algemeen onderzoek op het gebied van intelligentie, en dergelijk onderzoek te stimuleren.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. de contacten tussen de leden onderling te bevorderen;
  2. lezingen, discussies en ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren;
  3. onderzoek te houden naar meningen en standpunten van haar leden;
  4. andere, niet met de wet in strijd zijnde middelen.