Belangenbehartiging

Met een IQ-score op of hoger dan het 98e percentiel, valt iemand ver buiten het gemiddelde en soms ook van wat algemeen geaccepteerd is in zijn of haar omgeving. Mensa biedt een thuis voor deze hoogintellligente mensen, er is in onze vereniging ruimte voor divers gedrag en denkwijzen. Daarnaast werkt Mensa aan beïnvloeding van de maatschappelijke norm van het gemiddelde waardoor hoogintelligente mensen uit de boot kunnen vallen. Mensa geeft voorlichting op plaatsen als de bibliotheek en de jaarlijkse Studiebeurs, en praat met partijen in het onderwijs om excellentie in het onderwijs te bevorderen. Door presentaties en publicaties proberen we ook te stimuleren dat er op de werkvloer zaken verbeteren: in plaats van geïrriteerde reacties, mede gebaseerd op vooroordelen, wil Mensa dat er aandacht komt voor het daadwerkelijk benutten van hoogintelligent talent.