Overzicht van de kosten

De Vereniging Mensa Nederland houdt de kosten voor toelating en lidmaatschap zo laag mogelijk. De kosten voor activiteiten dekken bijvoorbeeld alleen de kostprijs om de drempel voor deelname laag te houden.

Korting op de jaarcontributie is mogelijk voor parttimers, studenten, uitkeringsgerechtigden, zelfstandigen met een inkomen gelijk aan of lager dan het minimuminkomen, mensen zonder inkomen en vermogen en voor gezinsleden.

Toelatingstest
Mensa Toelatingstest € 69,00
Beoordelen eerder afgelegde test € 35,00
Eenmalige kosten
Inschrijfkosten € 17,50
Contributie
Gewoon lid in Nederland of daarbuiten * € 40,00
Reductielid ** € 21,25
Gezinslid ** € 21,25
Gastlidmaatschap voor leden van een buitenlandse Mensa € 6,50
Alleen een inlogcode voor de leden-website voor leden van een buitenlandse Mensa gratis
HiQ Magazine, als optie bij een lidmaatschap
HiQ voor leden binnen Nederland*** gratis
HiQ voor leden binnen Europa € 7,00
HiQ voor leden buiten Europa € 10,00

* Korting € 2,50 met automatische incasso.

** Automatische incasso verplicht. De korting is al verrekend in het bedrag.

*** Een gezin ontvangt één HiQ Magazine.

De korting voor automatische incasso geldt alleen voor de contributie, niet voor de HiQ of het inschrijfgeld.