Lid worden?

De reden om lid te worden is voor iedereen anders. Leden noemen nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging, belangenbehartiging en het vinden van soortgenoten. De vereniging biedt onder meer uitdaging en sociale contacten in een vertrouwde omgeving. Er worden niet zelden vriendschappen en huwelijken gesloten binnen de vereniging.

Contact en uitdaging

Door de zeer uiteenlopende activiteiten en contacten is de vereniging voor het ene lid vooral een "gezelligheidsvereniging", voor het andere lid een plaats waar je mensen spreekt die dezelfde type situaties meemaken (als hoogintelligent persoon in een veelal minder intelligente omgeving) of een veilige plek voor hoge intellectuele uitdaging. Dit is uiteraard helemaal afhankelijk van de persoonlijke behoefte, die in de loop van een lidmaatschap kan verschuiven.

Acceptatie 

Er zijn leden voor wie Mensa een soort familie is: mensen die je kent, die weten waar je het over hebt en die je accepteren zoals je bent. Want Mensaleden vinden elkaar in meer dan alleen 'hoofdzaken', het is niet alleen informatie en theorie en kennis. Hier vind je bijvoorbeeld mensen die je grapjes begrijpen en erom kunnen lachen; mensen die het niet vreemd vinden dat je zes talenten hebt en twee gesprekken tegelijk voert, om een ander typerend voorbeeld te noemen.

Begrip

Lid worden betekent ook: stem geven aan de belangen van mensen met een hoge intelligentie, bijvoorbeeld door deelname aan allerlei platforms en het geven van voorlichting. Dit heeft tot gevolg dat er meer begrip ontstaat voor wat hoge intelligentie in de praktijk inhoudt, en dat allerlei vooroordelen over zeer intelligente mensen afnemen.

Internationaal 

Het internationale karakter biedt interessante mogelijkheden. Met 100.000 leden over de hele wereld, waarvan circa 4.200 in Nederland, is Mensa ook een enorm internationaal netwerk met veel onderlinge contacten. Internationale bijeenkomsten, internationale maillijsten en websites en een logeernetwerk (SIGHT: Services for Information, Guidance, and Hospitality to Travelers) zijn daarvan enkele uitingen.