Links naar websites, boeken, etc. met informatie over hoge intelligentie of hoogbegaafdheid

Onderstaande sites, boeken en films zijn niet verbonden aan Mensa Nederland. Mensa draagt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

IHBV, het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen.

Centrum voor Begaafdheids Onderzoek CBO, Nijmegen. Expertisecentrum hoogbegaafdheid.

Oudervereniging Pharos

Vereniging voor hoogbegaafde christenen Choochem.

Startpagina IQ

Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafdheid

Boeken en films

Inmiddels is er ook een zeer grote hoeveelheid titels beschikbaar over en rond hoogbegaafdheid.
Er is zeer veel wat de moeite van het lezen en bekijken waard is. Het is onmogelijk om volledig te zijn. Daarom bieden we je een selectie van verkrijgbare titels en geven uiteindelijk een lijstje van links naar andere sites en lijsten... zodat jij zelf verder op zoek kunt naar dat wat voor jou van belang is.

Boeken: Handboeken en (populair) wetenschappelijk werk m.b.t. hoogbegaafdheid.

International Handbook Of Research And Development Of Giftedness And Talent

Auteurs: K. A. Heller & F.J. Möncks & R. Subotnik

950 pagina's | Elsevier Publishing Company | 2nd Revised edition | december 2000
ISBN10: 0080437966
ISBN13: 9780080437965
Omschrijving: De eerste druk van dit handboek kwam uit in 1993 en ontving ruime erkenning. Allerlei internationale perspectieven m.b.t. begaafdheid en talent zijn er in bij elkaar gebracht. Ook de tweede (sterk uitgebreide) druk blijkt een zeer belangrijk naslagwerk voor onderzoekers en studenten die zich bezig houden met dat uitgebreide terrein van begaafdheid en talent.

Intelligence
A Very Short Introduction

Auteur: Ian Deary

152 pagina's | Oxford University Press | illustrated edition | februari 2001
ISBN10: 0192893211
ISBN13: 9780192893215
Omschrijving: Deze korte introductie omschrijft wat tot nu in psychologisch onderzoek is ontdekt over hoe en in welke mate mensen van elkaar verschillen in denkkracht.

Soorten Intelligentie
meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw
relativering belang van iq-tests

Auteur: Howard Gardner

253 pagina's | Nieuwezijds B.V. | februari 2002
ISBN10: 9057121336
ISBN13: 9789057121333
Omschrijving: In "Soorten Intelligentie" (de vertaling van Intelligence Reframed) maakt Howard Gardner de balans op van zijn meervoudige intelligentietheorie. Hij geeft bovendien praktische tips voor het gebruik van zijn intelligentietheorie in het onderwijs. Hij relativeert het belang van IQ-tests (die bepaalde intelligenties niet meten), en speculeert over de betekenis van meervoudige intelligenties op het werk in de toekomst.

Boeken: Omgaan met hoogbegaafdheid en persoonlijke verhalen

Hoogbegaafd. Dat zie je zó!
Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden

Auteur: M.B.G.M. Kooijman - van Thiel (red.)

OYA Productions | 2008
ISBN13: 9789090235264
Omschrijving: In dit boek wordt het Delphimodel Hoogbegaafdheid gepresenteerd, een existentieel model dat empowerment van hoogbegaafden beoogt. Het geeft antwoord op vragen als: wat betekent het om hoogbegaafd te zijn, hoe functioneren hoogbegaafden, welke zijn de basiskenmerken van hoogbegaafdheid? Het model is in positieve termen gesteld, ofschoon tegelijkertijd de moeilijke achterkant (de valkuilen) van hoogbegaafdheid in beeld komen. Het boek gaat tevens in op de controverse rondom prestaties en op het uit de kast komen van hoogbegaafden.

Te veel mens, te weinig dier
leefadviezen voor intelligente mensen

Auteur: H. de Vries

189 pagina's | Ambo | juni 1999
ISBN10: 9026315902
ISBN13: 9789026315909
Omschrijving: Dit boek is geschreven voor de vele fijngevoelige, wat eigenaardige intellectuelen die in het algemeen genoeg hebben aan zichzelf. Maar onvermijdelijk moeten ze af en toe ook naar buiten, onder de mensen, en dan gaat het vaak mis... De druk van het heilige moeten moet de hoogbegaafde mens overboord zetten. Accepteren en niet te veel beredeneren. Gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en volwassenen brengt de auteur op een soms sarcastische/cynische manier zijn boodschap.

Ongeleide projectielen op koers
werken en leven met hoogbegaafdheid

Auteurs: N. Nauta en S. Ronner

142 pagina's | Pearson Assessment and Information | juni 2007
ISBN10: 9026517998
ISBN13: 9789026517990
Omschrijving: Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. De auteurs, Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog, en Sieuwke Ronner, psycholoog, kennen de genoemde voorbeelden vanuit hun professionele en persoonlijke ervaringen. Zij bieden concrete handvatten om richting te geven aan talenten.

Hoe het leven mij misleidde
Een hoogbegaafde in ontwarring

Auteur: Willem Wind

HBboek / 2003
ISBN: 9080763810
Omschrijving: Dit boekje wil je helpen jezelf te vinden op het moment dat het fenomeen hoogbegaafdheid je leven in een ander perspectief plaatst. Gebruikmakend van voorbeelden, tips en anekdotes uit zijn eigen leven schetst de auteur zijn omgang met hoogbegaafdheid.

Verleid jezelf tot excellentie!
Gereedschap voor extra intelligente mensen

Auteur: Willem Kuipers

Free Musketeers | februari 2009
ISBN10: 9085399262
ISBN13: 9789085399261
Omschrijving: Als je extra intelligent bent en wilt excelleren, ben je vaak zelf het lastigste obstakel. Beperkende overtuigingen over je eigen kwaliteiten remmen je af. Dit boek biedt gereedschap om die overtuigingen te verruimen.

The gifted Adult
A Revolutionary Guide for Liberating Everyday Genius

Auteur: Mary-Elaine Jacobsen

399 pagina's | Ballantine Books | november 2000
ISBN10: 0345434927
ISBN13: 9780345434920
Omschrijving: In dit boek wordt het begrip (hoog)begaafde volwassene gedemystificeerd. Het geeft praktische aanwijzingen om zelf-sabotage en onderpresteren te boven te komen.

Fictieboeken, waarin de karakters veel trekken van hoogbegaafden hebben

De eenzaamheid van de priemgetallen

Auteur: Paolo Giordano

318 pagina's | Cargo | januari 2009
ISBN10: 9023460030
ISBN13: 9789023460039
Omschrijving: Twee jonge mensen zijn allebei op eigen wijze getraumatiseerd geraakt in hun jeugd. Op de middelbare school kruisen de levens van Alice en de hyper-intelligente Mattia elkaar en er ontstaat een merkwaardige vriendschap. Ze voelen zich vanaf de dag van hun ontmoeting verbonden, maar merken al snel hoe moeilijk het is om wezenlijk contact met elkaar te krijgen.

Over de liefde

Auteur: Doeschka Meijsing

237 pagina's | Em. Querido's Uitgeverij | januari 2008
ISBN10: 9021433516
ISBN13: 9789021433516
Omschrijving: Een vrouw wordt voor de derde keer verlaten. Na een ongeluk keert ze terug naar haar jeugd.

Het verdriet van België

Auteur: Hugo Claus

715 pagina's | De Bezige Bij | februari 2008
ISBN10: 9023428730
ISBN13: 9789023428732
Omschrijving: De hoogbegaafdheid van de elf-jarige Louis zal voor de hoogbegaafde lezer onmiskenbaar zijn. Verwarring, hunkering en bedrog vormen zijn jongensjaren en alleen door te fantaseren, de werkelijkheid geweld aan te doen kan hij overleven. Het leven in de Tweede Wereldoorlog wordt door Claus opgeroepen in een even complexe als meeslepende roman, die als het hoofdwerk uit het oeuvre van de schrijver wordt gezien.

Boeken: Kind, onderwijs en opvoeding

Verborgen hoogbegaafdheid
Een gids voor leerkrachten

Auteur(s): Ben Daeter

Gorcum / 1e druk / 2015
ISBN13: 9789023252092
Dit boek waarin juist de ontwikkeling van de emotionele intelligentie van het kind voorop staat, biedt een handreiking voor ouders. Een praktische gids voor ouders en andere opvoeders.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Auteurs: James T. Webb, Elizabeth A. Meckstroth & Stephanie S. Tolan

Vertaald door: K. Jurgens en F. de Mink
Gorcum / 3de druk / 2005
ISBN10: 9023233484
ISBN13: 9789023233480
Hoe kunnen leerkrachten voorkomen dat zij hoogbegaafdheid niet of pas heel laat signaleren? Over deze vraag is nog maar weinig gepubliceerd en Ben Daeter geeft in deze gids een aantal handreikingen.

Hoogbegaafde kinderen
Een praktische leidraad voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.

Auteur: Jenny van Zanten

88 pagina's | Uitgeverij Boom | februari 199
ISBN10: 9053522794
ISBN13: 9789053522790
Problemen zoals eenzaamheid, onderpresteren, gepest worden op school en een zwakke sociaal emotionele ontwikkeling vormen vaak de keerzijde van hoogbegaafdheid. In dit boek wordt in een vijftal hoofdstukken ingegaan op het begrip hoofbegaafdheid en de problematiek hieromtrent.

Omgaan met hoogbegaafde leerlingen

Auteur: Willem Wind

96 pagina's | Coutinho | maart 2003
ISBN10: 9062833616
ISBN13: 9789062833610
Zoals ieder talent kan dat tot bloei komen onder de juiste omstandigheden en vooral onder begeleiding van een goede coach. (Basisonderwijs)

Hoogbegaafd
als je kind (g)een Einstein is

Auteur: Tessa Kieboom

232 pagina's | Lannoo | juni 2007
ISBN10: 902096982X
ISBN13: 9789020969825
Dit basisboek over hoogbegaafdheid, geschreven door expert dr. Tessa Kieboom, geeft een antwoord op vragen als: Wat is hoogbegaafdheid precies? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn de gevolgen van hoogbegaafd zijn? Hoe ga je het beste om met hoogbegaafde kinderen? Hoe kunnen scholen het beste tegemoetkomen aan hoogbegaafde leerlingen?

Boeken: Vóór kinderen

Kinderen filosoferen

Auteur: Berrie Heesen

48 pagina's | Damon B.V., Uitgeverij | november 1998
ISBN10: 9055731935
ISBN13: 9789055731930
Er is een leerlingenboek en een docentenboek.
Pjoki Teer schrijft problemen op ballonnen, prikt ze door, dan zijn ze opgelost. Is dat een oplossing? Wanneer niet en wanneer wel? Boy sorteert mensen? Kan dat? Mag dat? Wie was de oudste vragensteller? Wat zijn jouw eigen ontdekkingen? Hoe zie jij de dood? Een leerlingenboek met een kloeke handleiding.

Hoogbegaafd nou en?
ontdek-boek over hoogbegaafdheid

Auteur: Wendy Lammers-van Toorenburg

246 pagina's | Samsara Uitgeverij b.v. | januari 2005
ISBN10: 9077228314
ISBN13: 9789077228319
Omschrijving: Wat is dat nu precies, hoogbegaafd zijn? Wanneer ben je dan hoogbegaafd? En moet je daar dan iets mee, met dat hoogbegaafd? Dit boek geeft antwoorden op deze en nog veel meer vragen over hoogbegaafdheid. En vooral over hoe dat nu voor jou voelt.

De Drakenkroon

Auteur: Uri Orlev

224 pagina's | Uitgeverij De Fontein |
ISBN10: 9026113080
ISBN13: 9789026113086
Omschrijving: Met filosofische vragen die aanzetten tot nadenken over morele kwesties.

Fictie kinderboeken, waarin de karakters veel trekken van hoogbegaafden hebben

Tommie Pondsteen


Deel 1: Waar is Kwantum x
Deel 2: Vleugelloos vliegend

Auteur: Rogier Hofman

367 pagina's | Gopher B.V. | juni 2009
ISBN10: 905179651X
ISBN13: 9789051796513
Omschrijving: Een intelligente jongen met adhd en dyslexie komt terecht in een wereld, waar zijn talenten goed van pas komen.

Films, documentaires, etc.

Little man Tate
It's not what he knows, it's what he understands.

Regisseur: Jodie Foster

Orion Pictures Corporation
Jaar: 1991
Omschrijving: Zijn artistieke en wetenschappelijke briljantie veroorzaakt bij Fred (Adam Hann-Byrd) een heftige emotionele reactie op de twee werelden om hem heen. De emotionele wereld van Dede (Jodie Foster) zijn toegewijde moeder en de intellectuele wereld van Fred's begeleidster (zelf wonderkind) Jane (Diana Wiest). Verward, maar vastberaden gaat Fred op zoek naar vriendjes, begrip en een eigen plek tussen moeder en mentor.

Searching for Bobby Fisher
Every journey begins with a single move.

Regisseur: Steven Zaillian

Paramount Pictures
Jaar: 1993
Omschrijving: Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van Fred Waitzkin en gaat over diens schakende zoon Joshua Waitzkin. Die vertoont als zesjarige zo'n aanleg voor het spel dat schaakleraar Bruce Pandolfini een potentiële nieuwe Bobby Fischer in hem ziet.

Good Will Hunting
Some people can never believe in themselves, until someone believes in them.

Regisseur: Gus van Sant

Miramax Films
Jaar: 1997
Omschrijving: Een jonge man met een schoonmaakbaan blijkt een wiskundig genie. Hij moet echter het verleden achter zich laten om zijn intellect de ruimte te geven, en dat kost nogal moeite.

Taare Zameen Par
(Engels: "Every child is special", Nederlands: Sterren van de aarde")

Regisseur: Aamir Khan

Aamir Khan Productions
Jaar: 2007
Omschrijving: Een acht-jarige begaafde jongen, wordt niet begrepen op school. Tot een leerkracht ontdekt, dat het kind dyslectisch is.

Video's online

The whale

Korte film over de tekening van een jongetje. Bekijk op YouTube