Stichting Mensa Fonds

Stichting Mensa Fonds is opgericht door de Vereniging Mensa Nederland tijdens de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging op 20 april 2013. Met het Mensa Fonds wordt invulling gegeven aan het maatschappelijk gezicht van Mensa. De belangrijkste redenen voor oprichting waren:

  1. meer en beter inspelen op positievere beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen
  2. de betekenis van zeer hoge intelligentie als kwaliteit voor de samenleving als geheel zichtbaar maken
  3. onderzoek en best practices mogelijk maken om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten
  4. meer en nieuwe mogelijkheden voor werving van middelen creëren middels een zelfstandig Mensa Fonds. Giften aan het Mensa Fonds zijn bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar van.

Als inspiratie voor dit fonds heeft de Amerikaanse Mensa Foundation gediend. Deze is sinds jaar en dag zeer succesvol. Zij fungeert als visitekaartje voor het maatschappelijke gezicht van American Mensa en als baken voor wat hoge intelligentie kan betekenen voor de maatschappij.
Evenals het Amerikaanse fonds heeft het Nederlandse fonds speciale toestemming gekregen om de naam en het logo van Mensa te mogen gebruiken.

De nieuwe stichting Mensa Fonds is meteen voortvarend te werk gegaan. Zij reikte reeds in het najaar van 2013 de eerste Mensa awards uit. In deze eerste jaren gebeurt alles nog met vrijwilligers. Op de website van de Stichting Mensa Fonds ziet u dat er inmiddels al flink wat activiteiten zijn opgezet.