Uitdagingen bij hoogbegaafdheid

Erg intelligent zijn, kan ook de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Je bent misschien snel verveeld op school, op het werk, of in sociale contacten. Je hoge intelligentie zorgt ervoor dat je veel dingen snel oppikt, maar kan er ook voor zorgen dat je weinig mensen ontmoet die net zo snel kunnen denken als jij. De kunst is dan om ervoor te zorgen dat je toch voldoende uitdaging voor jezelf creĆ«ert.
  • Je wordt misschien niet of moeilijk sociaal aanvaard. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je zinnen van anderen afmaakt, dingen denkt en zegt die "bizar" gevonden worden, of je liever niet aansluit bij de activiteiten van anderen. Ook is het mogelijk dat anderen zich de mindere voelen door je (intellectuele) prestaties. De uitdaging voor jou is dan om je hiervan bewust te worden om daarmee de sociale omgang te verbeteren.
  • Je bent misschien extra gevoelig voor indrukken. Deze "hoogsensitiviteit" gaat namelijk vaak samen met hoge intelligentie. Hoogsensitiviteit zorgt er bijvoorbeeld voor dat harde geluiden, agressieve beelden of onrecht je meer dan gemiddeld uit je psychische evenwicht kunnen halen. De uitdaging voor jou is dan om dergelijk prikkels op voorhand te zien aankomen om ze dan te kunnen vermijden.

Hoogintelligente personen hebben hier natuurlijk niet allemaal mee te maken. Dat is grotendeels het gevolg van al dan niet jong leren omgaan met hun hoge intelligentie in een sociale context. Om dat jong te kunnen leren, wordt er soms gepleit voor apart onderwijs voor hoogintelligente kinderen.

Binnen Mensa is er uiteraard de nodige aandacht voor genoemde uitdagingen.