Algemene voorwaarden

  • Het wijzigen van de door u opgegeven datum is mogelijk tot 14 kalenderdagen voorafgaande aan de oorspronkelijk door u opgegeven datum. Dit mag u doen tot maximaal 2 jaar na de datum van betaling van het voor de test verschuldigde bedrag.
  • Wanneer u niet op de laatstelijk door u opgegeven testzitting verschijnt, zal het door u betaalde bedrag niet worden gerestitueerd, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Hiertoe kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de penningmeester van de vereniging, die uw verzoek ter besluitvorming in behandeling zal nemen.
  • Het is niet toegestaan om binnen een periode van een jaar na deelname aan een testzitting van Mensa opnieuw aan een testzitting deel te nemen.
  • De test is valide vanaf de leeftijd van 14 jaar. Voor jongeren van 14 of 15 jaar is schriftelijke toestemming van de ouder(s) of verzorger(s) voor deelname aan de testzitting verplicht.
  • U dient een geldig ID-bewijs te tonen ter plaatse van de testzitting om aan de test te mogen deelnemen.
  • De instructies voor de te maken tests zijn in het Nederlands. U dient de taal voldoende te verstaan om deel te kunnen nemen aan de testzitting.
  • De uitslag van de test wordt u rechtstreeks en vertrouwelijk toegezonden door de voor de testzitting verantwoordelijke psycholoog.